ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น โปรดดำเนินการงานเล็ก ๆ ต่อไปนี้